Dr n. med.

Agnieszka Kręgielczak 

Curriculum vitae

Cel zawodowy

Jako praktykujący od 20 lat stomatolog i adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - cały czas dążę do jak najbardziej profesjonalnej i zgodnej ze światowymi standardami opieki nad pacjentami.

Wykształcenie:

1992 – 1997 Studia stomatologiczne na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2007  Uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy  doktorskiej pt. : „ Analiza występowania wybranych patogenów bakteryjnych w kieszeniach przyzębnych i wycinkach ścian naczyń u pacjentów z miażdżycą tętnic oraz tętniakami aorty brzusznej”

2007 Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie periodontologii

Przebieg kariery zawodowej:

1997 – 1998 staż w Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii UM w Poznaniu

1998 – 2013 praca na stanowisku asystenta i adiunkta w katedrze Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii

2000 – do teraz kierownik i właściciel Poradni Stomatologicznej Perioffice  

2018 – do teraz wykładowca w Klinice Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej  

Dorobek naukowy:

Autorka 26 publikacji naukowych

Członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego

Członek  International Team of Implantology

Uczestnictwo w licznych kursach  i konferencjach w dziedzinie periodontologii, implantologii oraz ortodoncji

Uczestnictwo w kursach w dziedzinie piezochirurgii i jej zastosowanie praktyczne

Uczestnictwo w kursach w dziedzinie regeneracji z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego

Uczestnictwo w kursach w dziedzinie medycyny i stomatologii estetycznej

Publikacje:

a) podręczniki i skrypty

1.Antonina Lorenz, Agnieszka Kręgielczak, Robert Kalak, Ryszard Słomski.

Wykrywanie Helicobacter pylori metodą PCR.

Analiza DNA.Teoria i praktyka.Pod red.:Ryszarda Słomskiego.Poznań.Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,2008 s.332-335 il.tab.bibliogr.

2.Agnieszka Kręgielczak, Robert Kalak, Janina Stopa, Ryszard Słomski.

Analiza występowania patogenów bakteryjnych w kieszonkach przyzębnych.  

Analiza DNA. Teoria i praktyka. Pod red.: Ryszarda Słomskiego. Poznań: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2008, s.322-331il.tab.bibliogr.

Punktacja KBN: 3.000

b) prace oryginalne

1.Agnieszka Kręgielczak, Grzegorz Oszkinis, Janina Stopa

The periodontal status In patients with artery atherosclerosis and abdominal aortic aneurysms.

Polish Journal of Environmental Studies 2009 Vol.18 nr 1A s.256-261

Second Scientific and Educational Conference “State of health of oral cavity and 

environmental conditionals.Achievements of modern dentistry” Nałęczów, 24-26.04.2008

c) inne publikacje (np.wynalazki, patenty)

1.Jadwiga Kozłowska, Agnieszka Kręgielczak, Alina Talarczyk, Małgorzata Makota

The product for cleaning the tongue, the method of its production and use of cereal grains and 

seeds of oil bearing plants.

Patent number 08460018.8-2108, 25.07.2008, European Patent Office

Applicant: Instytut Włókien Naturalnych 

2. Jadwiga Kozłowska, Agnieszka Kręgielczak, Alina Talarczyk, Małgorzata Makota

Flaxseed product for cleaning the tongue, the method of the production of the product for cleaning the tongue, use of flaxseed for the product.

Patent number 08460017.0-2114, 25.07.2008, European Patent Office

Applicant: Instytut Włókien Naturalnych 

2.ogólna liczba komunikatów i streszczeń zjazdowych – 5

1.Anna Wędrychowicz –Welman, Anna Prymas, Agnieszka Kręgielczak, Hanna Napiontek-

Kubanek, Janina Stopa

Fluorescencja laserowa w diagnostyce próchnicy na powierzchniach okluzyjnych.

Konferencja naukowa „Czynniki środowiska a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia

 współczesnej stomatologii. Nałęczów 2007,s.81

2.Marzena Wyganowska-Świątkowska, Agnieszka Kręgielczak, Antonina Lorenz

Wykorzystanie metody PCR do identyfikacji szczepów Helicobacter pylori w jamie ustnej.

Konferencja naukowa „Czynniki środowiska a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia

 współczesnej stomatologii. Nałęczów 2007,s.168

3.Agnieszka Kręgielczak, Grzegorz Oszkinis, Janina Stopa

Stan przyzębia u pacjentów z miażdżycą tętnic i tętniakami aorty brzusznej.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa” Środowiskowe uwarunkowania 

stanu zdrowia jamy ustnej.Osiągnięcia współczesnej stomatologii” Nałęczów 2008, s.114

4. Agnieszka Kręgielczak, Teresa Matthews-Brzozowska, Marzena Wyganowska-

 Świątkowska, Ryszard Słomski, Janina Stopa

Ocena przydatności metody PCR w diagnostyce chorób przyzębia.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sekcji Periodontologii PTS. Środowisko a stan jamy

 ustnej. Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. 

Białystok 2008, s.90

5. Agnieszka Kręgielczak, Grzegorz Oszkinis, Ryszard Słomski, Janina Stopa.

Badanie obecności wybranych periopatogenów w wycinkach ścian naczyń pacjentów

 z miażdżycą tętnic i tętniakami aorty brzusznej.

Czasopismo Stomatologiczne 2009 T.62 nr5 s. 382-383

IX Kongres Stomatologów Polskich. Wrocław 2009

6.Agnieszka Kręgielczak, Marzena Wyganowska -Świątkowska , Janina Stopa

Związek chorób naczyń i chorób przyzębia – przegląd piśmiennictwa.

Czasopismo Stomatologiczne

7. Ryszard Kozłowski, Małgorzata Muzyczek, Agnieszka Kręgielczak

Natural Fibres

Wiley Encyclopedia of Composites, Second Edition, 2012 john Wiley & Sons, Inc.Published 

2012 by John Wiley & Sons, .Inc