Dr n. med.

Agnieszka Kręgielczak 

Curriculum vitae

Moja misja

Jako praktykujący od 20 lat stomatolog i adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - cały czas dążę do jak najbardziej profesjonalnej i zgodnej ze światowymi standardami opieki nad pacjentami.

Wykształcenie

1992-1997 Studia stomatologiczne na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2007  Uzyskanie  stopnia doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy  doktorskiej pt. : „ Analiza występowania wybranych patogenów bakteryjnych w kieszeniach przyzębnych i wycinkach ścian naczyń u pacjentów z miażdżycą tętnic oraz tętniakami aorty brzusznej”

2007 Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie periodontologii

Przebieg kariery zawodowej:

1997-1998 staż w Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii UM w Poznaniu

1998-2013 praca na stanowisku asystenta i adiunkta w katedrze Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii

2000-2017 kierownik i właściciel Poradni Stomatologicznej Perioffice  

Dorobek naukowy:

Autorka 26 publikacji naukowych

Członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego

Członek  International Team of Implantology

Uczestnictwo w licznych kursach  i konferencjach w dziedzinie periodontologii, implantologii oraz ortodoncji

Uczestnictwo w kursach w dziedzinie piezochirurgii i jej zastosowanie praktyczne

Uczestnictwo w kursach w dziedzinie regeneracji z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego

Uczestnictwo w kursach w dziedzinie medycyny i stomatologii estetycznej

 

Dyplomy:

1

2

3

Publikacje:

1

2

3